Tăng trưởng về cân nặng và chiều cao của trẻ nhỏ

Tăng trưởng về cân nặng
Cân nặng trung bình của trẻ sơ sinh đủ tháng lúc mới đẻ là 2800-3000g. Con trai lớn hơn con gái, con dạ thường nặng hơn con so.
Cân nặng của trẻ tăng nhanh trong 6 tháng đầu, cân nặng tăng gấp đôi khi trẻ được 4-5 tháng tuổi và đến cuối năm cân nặng tăng gấp 3 lúc đẻ.

 • Từ năm thứ 2 trở đi cân nặng tăng chậm hơn trung bình mỗi năm tăng 1,5kg.
 • Có thể ước tính cân nặng của trẻ trên 1 tuổi:
 • Cân nặng (kg) = 9 + 1,5 (N-1); N là tuổi của trẻ tính theo năm.

Tăng trưởng về chiều cao

 • Chiều cao của trẻ sơ sinh trung bình 48-50cm, con trai cao hơn con gái.
 • Trong năm đầu chiều cao của trẻ tăng rất nhanh, nhất là trong những tháng đầu sau đẻ.
 • Trong 3 tháng đầu mỗi tháng tăng lên 3-3,5cm.
 • 3 tháng tiếp theo mỗi tháng tăng lên 2cm.
 • 6 tháng cuối trung bình tăng được 1-1,5cm.
 • Lúc 12 tháng chiều cao của trẻ đạt được 75cm.
 • Trên 1 tuổi trung bình mỗi năm tăng thêm 5cm.
 • Có thể ước tính chiều cao của trẻ trên 1 tuổi:

Chiều cao (cm)= 75 + 5N

N: là số tuổi của trẻ tính theo năm.

Tăng trưởng vòng đầu, vòng ngực, vòng cánh tay.
Vòng đầu của trẻ sơ sinh là 32-34cm, lúc 1 tuổi là 44-46cm, 2 tuổi là 48cm và đến 5 tuổi vòng đầu là 50cm.
Vòng ngực lúc mới đẻ nhỏ hơn vòng đầu là 1-2cm, khoảng 30-31cm. Đến 6 tháng tuổi vòng ngực đuổi kịp vòng đầu và sau đó vòng ngực phát triển nhanh hơn vòng đầu.
Vòng cánh tay lúc 1 tháng tuổi khoảng 11cm và đạt được 13,5cm lúc trẻ tròn 1 tuổi. Trẻ từ 1-5 tuổi vòng cánh tay tăng chậm, đến 5 tuổi là 14-16cm.

Bài viết khác: (6)