Humana – Bé Khỏe, Mẹ Vui

Chương trình khuyến mãi theo cơ cấu
Khi mua 01 lon Humana Gold 350g được tặng 01 ly sứ hoặc chén tập ăn.
Khi mua 01 lon Humana Gold 800g được tặng 01 áo mưa hoặc 1 bảng vẽ hoặc #ĐỒ_CHƠI_ONG_CHẠY_CÓT.
Khi mua 02 lon Humana Gold 800g được tặng 01 gối em bé, chú hề lật đật, hoặc #KHĂN_TẮM em bé hoặc 01 bộ chén.
Khi mua 04 lon Humana Gold 800g được tặng 01 ghế tắm hoặc xe gỗ tập đi hoặc 1 thùng đựng đồ chơi Shool Buss Hoặc 01 #BỘ_CHÉN_CAO_CẤP 17 MÓN.
Khi mua 02 lon Still Tee được giảm 3%.

Chương trình khuyến mãi khác: (5)