Sữa bột

Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ 0-6 tháng (800g)

639,000 VNĐ

Humana Gold 1 dành cho trẻ 0-6 tháng

Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ 6-12 tháng (800g)

629,000 VNĐ

Humana Gold 2 dành cho trẻ 6-12 tháng

Sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ 1-9 tuổi Humana Gold 3 (800g)
10% 
Sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ 2-12 tuổi Humana Gold 4 (800g)

618,000 VNĐ

Sản phẩm HUMANA GOLD GROWING – UP FORMULA 4 thay thế bữa ăn phụ cho trẻ, bổ sung năng lượng và các dưỡng chất thiết yếu cho trẻ, giúp hỗ trợ sự phát triển các tố chất sức khỏe. Sản phẩm như một thức ăn bổ sung cho chế độ ăn thiếu đạm và vi

Sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ 1-9 tuổi Humana Gold 3 (350g)
Xem tất cả 7 kết quả